Aktualności

Kartka z kalendarza: 3 maja 1791

3 maja 1791 roku, Sejm Czteroletni (1788-1792) uchwalił ustawę rządową regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, potocznie nazywaną Konstytucją 3 maja. Była to druga konstytucja w nowożytnej Europie (po konstytucji korsykańskiej) i trzecia na świecie (po amerykańskiej). Wyprzedziła m.in. konstytucję francuską. Konstytucja 3 maja wprowadzała m.in. trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiła liberum veto. Konstytucja obowiązywała tylko rok, została obalona przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej.

Podczas rozbiorów pamięć o jednej z pierwszych na świecie konstytucji narodowej pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Celebrowanie rocznicy jej uchwalenia było zakazane przez zaborców. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, uchwałą Sejmu z 29 kwietnia 1919 roku uchwalono Święto Narodowe 3 maja. W okresie PRL zabroniono jego obchodzenia. Święto przywrócono w III RP, ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.


Grafika: Obraz „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” (1891; olej na płótnie). ©Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konstytucja_3_Maja.jpg, autor: Jan Matejko (1838–1893), lic.: [PD]

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2020

W tych trudnych czasach, wszystkim życzymy: „Wesołego Alleluja!”

Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1313


Grafika pochodzi z pisma Żołnierz Polski, nr. 15-16, rok 1930, autor grafiki: N.N.

Kartka z kalendarza: 22 stycznia 1863

157 lat temu, 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe, największy i najbardziej masowy w XIX wieku polski zryw narodowy.

Mimo, że przegrane pamięć o nim trwale zapisała się w polskich umysłach. Pamięć o nim była niezwykle ważna dla Józefa Piłsudskiego i tworzącego się na początku XX wieku ruchu strzeleckiego.

21 stycznia 1919 roku, w przeddzień pierwszej w odrodzonej Rzeczpospolitej rocznicy powstania, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz specjalny. Na mocy jego, w dowód uznania,  weterani powstania styczniowego uzyskali uprawnienia żołnierzy Wojska Polskiego. Mieli prawo do stałej pensji państwowej i noszenia specjalnych fioletowych mundurów.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE 2019

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcemy złożyć najlepsze życzenia pogodnego świętowania z bliskimi. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi, radośni i pełni zapału do działania.

Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1313


Grafika: „Gwiazdka żołnierska, 1915”, mal. W. Kossak [Public domain]

Kartka z kalendarza: 11 listopada 1918

Na przełomie października i listopada 1918 r., wobec  zbliżającej się klęski państw centralnych Polacy ochoczo przystąpili do przejmowania władzy na ziemiach polskich zajętych przez Niemcy i Austro-Węgry.

31 października 1918 r. w Krakowie władzę przejęła Polska Komisja Likwidacyjna pod przywództwem Wincentego Witosa, zaś w nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, na czele którego stanął Ignacy Daszyński. Działająca w Warszawie od września 1917 r., powołana przez Niemcy i Austro-Węgry Rada Regencyjna, powoli traciła znaczenie.

10 listopada do Warszawy przybył, uwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową, zaś rząd Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej oddał się do jego dyspozycji.

Pierwszy oficjalny rząd niepodległej Polski został powołany 18 listopada 1918 r., na jego czele stanął Jędrzej Moraczewski. 22 listopada Józef Piłsudski został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Funkcję tę miał sprawować do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawczego.

Niepodległość Polski stała się faktem. Pozostała już tylko walka o jej granice…

Rusza nabór 2019/20 w Warszawie

Rusza rekrutacja do warszawskiego pododdziału JS 1313 na nowy rok akademicki – 2019/20.

W dniach 15 i 17 października odbędą się spotkania dla kandydatów, zaś 26 października poligon dla naboru.

15.10.2019, g. 15:30-16:30 – spotkanie dla kandydatów w Auli im. de Gaulle’a (s. 320) w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj,

17.10.2019, g. 18:00-19:00 – spotkanie dla kandydatów w Sali 211 w Klubie ASzWoj

26.10.2019 g. 8:00 – rozpoczęcie poligonu dla naboru. Zbiórka pod Starym Akademikiem (Dom Studencki Partyzant). Czas zakończenia poligonu: ok. g. 16:00. Obowiązkowy zapas wody (1,5l) i ciepłe, sportowe ubranie – czapka obowiązkowa.

Archiwum wiadomości