78 rocznica wybuchu II wojny światowej

Obchodzimy dziś 78 rocznicę niemieckiej napaści na Polskę, która rozpoczęła II wojnę światową.

Pomimo niekorzystnych warunków: trójstronnego okrążenia Polski przez Niemcy, przewagi liczebnej i technicznej przeciwnika oraz niedogodnego do obrony terytorium – Polski żołnierz bił się dzielnie na każdym odcinku frontu, dając przykład męstwa i oddania sprawie Ojczyzny.

Read More