Marsz Kampinos!

W sobotę, 24 marca, grupa Strzelców z Naszej Jednostki przebyła 30 kilometrową trasę lasami Kampinowskiego Parku Narodowego. Ten marsz pozwala nie tylko na umacnianie kondycji fizycznej, ale również na integrację wśród Strzelców a także na odwiedzenie miejsc o wartości historycznej, co jest bardzo ważne w budowaniu świadomości Strzelca.