Pododdział w Pułtusku

Szpital w Pułtusku, maj 2017.

Ćwiczenie czarnej taktyki, podczas II dnia obozu w Pułtusku w maju 2017.

W 2015 roku dzięki zaangażowania Dyrektora Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku dr Roberta Dynaka, pełniącego jednocześnie funkcję wykładowcy na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego (WBN) AON, możliwe stało się utworzenie pododdziału JS 1313 w Pułtusku, opartego m.in. o uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, członków Klubu Walki (KW) „Semiramida” oraz Związkowego Klubu Strzeleckiego (ZKS).

Zbiórka uczestników obozu w Pułtusku na Polanie Nadleśnictwa, maj 2018.

Dowódcą pododdziału jest chor. ZS Robert DYNAK.