Stowarzyszenie

2 marca 2016 Jednostka Strzelecka 1313 uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, stając się samodzielnym stowarzyszeniem. W jego skład weszli nie tylko studenci i doktoranci uczelni, lecz także członkowie kadry naukowo-dydaktycznej. Stowarzyszenie współpracuje ściśle z istniejącą od 2009 roku organizacją uczelnianą, zarejestrowaną w 2009 jako Koło Naukowe „Strzelec”, zreorganizowaną w roku 2014 jako „Organizacja studencko-doktorancka JS1313”.

Jednostka Strzelecka 1313

Regon: 363877609

NIP: 5223056046

KRS: 0000604265

Nr konta bankowego PKO BP: 08 1020 1127 0000 1702 0262 2785

Adres korespondencyjny: al. Gen. A. Chruściela 104/3, 04-412 Warszawa

Statut stowarzyszenia (pobierz jako plik .pdf)

Porozumienia zawarte przez JS 1313 LINK 

Informacje nt. wcześniejszej działalności Jednostki Strzeleckiej 1313 można znaleźć w dziale historia.