Obóz Wojskowo-Obronny Pułtusk 25-26.05.2017

W dniach 25-26 maja br. pod patronatem Starosty Pułtuskiego na polanie Nadleśnictwa Pułtusk, już po raz trzeci został zorganizowany obóz szkoleniowy dla młodzieży i studentów, w ramach powszechnego szkolenia wojskowo-obronnego obywateli. Obóz zorganizowano we współdziałaniu z Jednostką Strzelecką 1313, funkcjonującą przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Jednostką Strzelecką 4008 w Łodzi, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie, 22 Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym
w Komorowie, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu Nowym, Nadleśnictwem w Pułtusku, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Centrum Sportowym Semiramida w Pułtusku, Sekcją Strzelectwa Sportowego MKLS „Nadnarwianka” w Pułtusku, Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz Związkiem Piłsudczyków RP Oddział w Pułtusku. Udział jednostek wojskowych
w zabezpieczeniu procesu szkolenia był zgodny z zatwierdzonym przez MON Planem Współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Podległych Jednostek Wojskowych z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Partnerami Społecznymi w 2017 r.

Przez dwa dni drużyny strzeleckie przechodziły szkolenia teoretyczne i praktyczne, które były  prowadzone przez instruktorów wojskowych oraz ze służb powiatowych w obiegowych  punktach szkoleniowych.

Główne cele obozu stanowiło:

 • przeszkolenie wojskowo-obronne młodzieży szkolnej i studentów na potrzeby systemu obronnego państwa, zarządzania kryzysowego, porządku publicznego, obrony cywilnej
  i ochrony przeciwpożarowej;
 • wsparcie realizacji programów nauczania z zakresu innowacji pedagogicznej
  w klasach mundurowych o profilu bezpieczeństwo narodowe;
 • popularyzacja i przybliżenie problematyki obronności, wojska, policji, państwowej straży pożarnej, obrony cywilnej, poprzez organizowanie wspólnych ćwiczeń i szkoleń
  z udziałem powiatowych służb, inspekcji i straży oraz stowarzyszeń i związków sportowych, których statutową działalność stanowi krzewienie idei wychowania patriotyczno-obronnego obywateli;
 • realizacja postulatów MON w zakresie integracji samorządów terytorialnych, prowadzących klasy mundurowe i stowarzyszeń proobronnych z wojskiem, policją
  i państwową strażą pożarną oraz innych służb na potrzeby wsparcia procesu szkolenia obronnego.

W szkoleniach wzięło udział ok. 120 osób, które otrzymały certyfikaty uczestnictwa z zakresu podstawowego szkolenia wojskowo-obronnego.  Na zakończenie szkolenia Starosta Pułtuski podziękował młodzieży, studentom oraz kadrze wychowawczej za uczestnictwo w obozie i wszystkim instruktorom, którzy organizowali szkolenia specjalistyczne oraz sponsorom naszego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do galerii, gdzie znajduje się więcej zdjęć z obozu.