Pokaz z okazji projektu Świeżak 2018 w ASzWoj

10 października JS 1313 Organizacja Studencko-Doktorancka przeprowadziła w Akademii Sztuki Wojennej pokaz z okazji „Projektu Świeżak”.

Akcja obejmowała zatrzymanie pozoranta przez patrol pieszy, wymianę ognia z opforem, przejście do obrony okrężnej i wycofanie.