Szkolenie strzeleckie

Walka fizyczna – to umiejętność, wiedza, którą posiąść trzeba, by potem przez ćwiczenie odpowiednie dojść do wprawy stosowania jej w czynach.

Odrodzona Rzeczypospolita Polska szuka dróg własnych, by wychować nowe pokolenie dzielnych obywateli, którzy by Jej wielkość i chwałę szerzyć i utrwalić zdołali. Chcąc drogi te odnaleźć, musi sięgnąć do tradycji wielkich przodków i oprzeć się na powołanych przez nich do życia instytucjach wychowawczych, które ongiś, po politycznym naszej Ojczyzny upadku, zdrowego ducha polskiego zachować umiały.

– Marsz. Józef Piłsudski

Szkolenie na potrzeby walki zbrojnej, wraz z kształtowaniem postawy patriotycznej, stanowi esencję działalności każdej Jednostki Strzeleckiej. Fundamentem, na którym działalność ta jest prowadzona, pozostaje Prawo Strzeleckie.

W tym dziale można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi szkolenia strzeleckiego prowadzonego przez JS 1313:

Proces rekrutacji

Przebieg szkolenia

Test sprawności fizycznej

 


Słowa Józefa Piłsudskiego zacytowane na początku niniejszego artykułu pochodzą z tekstu: Dzieje pomnika Mickiewicza w Warszawie, pismo ulotne wydane w tajnej drukarni PPS, rozpowszechnione na początku 1899 r. Cyt. Za: B. Urbankowski, Józef Piłsudski. Myśli, mowy i rozkazy, Kwadryga, Warszawa 1989, s. 48.

Drugi cytat pochodzi z książki: Pisma zbiorowe Józef Piłsudski, Warszawa 1937, t. 5. s. 159-160.