Rekrutacja

Rekrutacja do naszej Jednostki rozpoczyna się na przełomie Października i Listopada. Poprzedzona jest kampanią informacyjną oraz spotkaniami naborowymi, na których przedstawiana jest Jednostka, jej założenia, program szkolenia oraz to, co możemy Wam zaoferować.

Pierwsze spotkanie w terenie jest już poligonem, gdzie Poznasz jak wygląda życie strzeleckie. Nauczysz się podstawowych umiejętności z musztry, survivalu, medycyny pola walki czy bronioznactwa oraz zaczniesz się wdrażać w życie w mundurze.

Aby wstąpić w nasze szeregi są wymagane następujące punkty:

  • Musisz posiadać co najmniej 16 lat (mniejszy wiek Cię nie skreśla ale musi zostać zaakceptowany przez d-cę Jednostki)
  • Musisz posiadać Polskie obywatelstwo
  • Nie możesz być karany/karana
  • Musisz być sprawny/sprawna fizycznie
  • Dużo uśmiechu i chęci do doskonalenia!

Dodatkowo musisz przynieść deklarację członkowską, ankietę personalną oraz ewentualnie zaświadczenie od rodziców (jeżeli jesteś poniżej 18 roku życia). Elementy te są dostępne w sekcji do pobrania.

Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana, napisz do nas wiadomość na naszym Fanpage lub skontaktuj się z kimś z Jednostki!