Szkolenie w 10 WPS

W dniu 21 kwietnia 2017 r. strzelcy i rekruci, kadra naszego Pułtuskiego Pododdziału JS1313 oraz uczniowie z klasy mundurowej o profilu bezpieczeństwo narodowe z Ruszkowskiego brali udział w szkoleniu w 10 Warszawskim Pułku Samochodowym im. mjr Stefana Starzyńskiego.

Podczas szkolenia mogli zapoznać się m.in. z uzbrojeniem i wyposażeniem będącym na stanie 10 WPS.

Szkolenie odbyło się dzięki inicjatywie Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa – skierowane zostało pismo do Dowódcy Pułku, które zostało uwzględnione i zatwierdzone przez MON w rocznym planie współpracy jednostek wojskowych z organizacjami społecznymi w 2017 r. Dużą rolę w organizacji szkolenia odegrał p. kpt. Kazimierz Dobrosielski, który służy w tym Pułku oraz druż. ZS Luiza Truchel i druż. ZS Dariusz Smoliński.