Projekty

Jednostka Strzelecka 1313 oprócz swojej działalności szkoleniowej prowadzi liczne projekty związane z szeroko pojętą promocją obronności oraz kształceniem obywatelskim.

Strzelcy naszej Jednostki byli inicjatorami serii debat w Akademii Obrony Narodowej zatytułowanej: Powszechny dostęp do broni palnej a bezpieczeństwo narodowe.

Ponadto przeprowadziliśmy szereg spotkań w ramach projektu: Espirit de corps.

W roku akademickim 2015/16 w Akademii Obrony Narodowej Jednostka Strzelecka 1313 wspólnie z Kołem Naukowym Studentów Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowała cykl wykładów poświęconych Józefowi Piłsudskiemu.

Strzelcy Jednostki Strzeleckiej 1313 co roku wspierają Akademię w organizacji PROjektu świeŻAK.