Egzamin rekrucki w pułtuskim pododdziale

82. rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę

107. rocznica wyruszenia 1. Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja