Życzenia Świąteczno – Noworoczne 2020

110. rocznica zalegalizowania Towarzystwa „Strzelec” w Krakowie

Trening na strzelnicy 29 listopada 2020

102. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach zaborów

Kartka z kalendarza: 3 maja 1791

3 maja 1791 roku, Sejm Czteroletni (1788-1792) uchwalił ustawę rządową regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, potocznie nazywaną Konstytucją 3 maja. Była to druga…