230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

230 lat temu Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, potocznie nazywaną Konstytucją 3 maja.

Była to druga konstytucja w nowożytnej Europie (po konstytucji korsykańskiej) i trzecia na świecie (po amerykańskiej). Wyprzedziła m.in. konstytucję francuską.

Konstytucja 3 maja wprowadzała m.in. trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiła liberum veto. Konstytucja obowiązywała tylko rok, została obalona przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, uchwałą Sejmu z 29 kwietnia 1919 roku uchwalono Święto Narodowe 3 maja. W okresie PRL zabroniono jego obchodzenia. Święto przywrócono w III RP, ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.


Grafika w tle ©Źródło: commons.wikimedia.org Obraz „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” (1891; olej na płótnie); autor: Jan Matejko (1838–1893); licencja: domena publiczna / public domain

Total
0
Shares
Powiązane wpisy