231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

231 lat temu Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił Konstytucję 3 maja, czyli ustawę zasadniczą regulującą ustrój państwa. Była to jedna z pierwszych konstytucji w nowożytnym świecie – druga w Europie (po konstytucji korsykańskiej) i trzecia na świecie (po amerykańskiej). Wyprzedziła m.in. konstytucję francuską z 3 września 1791 roku.

Konstytucja 3 maja wprowadzała szereg nowoczesnych zmian ustrojowych, m.in. trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiła liberum veto. Niestety Konstytucja obowiązywała tylko przez rok, została obalona przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej (tzw. wojna w obronie Konstytucji 3 maja).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1919 roku Sejm uchwalił Święto Narodowe 3 maja. W okresie PRL zabroniono jego obchodzenia. Święto przywrócono w III RP, ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.

Niech nam żyje 3 Maj!


Grafika w tle ©Źródło: commons.wikimedia.org Obraz „Uchwalenie Konstytucji 3 Maja” (1806; olej na płótnie); autor: Kazimierz Wojniakowski (1770–1812); licencja: domena publiczna / public domain

Total
0
Shares
Powiązane wpisy