Wniosek o przeniesienie do innej JS.

Wniosek o przeniesienie do innej JS.

Wniosek o przeniesienie do innej JS.

Strzelcy chcący przejść z Jednostki Strzeleckiej 1313 do innej Jednostki Strzeleckiej powinni wypełnić ten dokument w dwóch egzemplarzach. Jeden pozostaje w kancelarii JS 1313, drugi składa się w nowej JS.