Blok_Instruktorski (1 of 4)

Zajęcia dla kandydatów na instruktorów w JS 1313.

Ćwiczenia przyszłych instruktorów JS 1313

Przyszli instruktorzy w JS 1313 mogli zademonstrować swoje umiejętności.