FAQ

Zastanawiasz się nad dołączeniem do Jednostki Strzeleckej 1313? Oto odpowiedzi na nurtujące cię pytania!

Jak zapisać się do Trzynastek?

Aby dołączyć do grona rekrutów, należy przyjść na poligon naborowy lub na jedno ze spotkań informacyjnych, które odbędą się na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

Jak przygotować się do poligonu naborowego?

Przede wszystkim trzeba zabrać ciepłe i wygodne ubrania – już na pierwszym spotkaniu kandydaci na rekrutów wyruszają w teren. Należy pamiętać o zapakowaniu do plecaka zapasu jedzenia i wody na kilka godzin. Termos z gorącą herbatą również może okazać się przydatny.

Kiedy odbywają się poligony i zajęcia?

Poligony odbywają się w weekendy, głównie w soboty, przeważnie od 8:00 do ok. 15:00. Zajęcia teoretyczne odbywają się zwykle w tygodniu, wieczorami.

Ile trwa i jak wygląda szkolenie strzeleckie?

W tym roku nabór rozpoczyna się w październiku. Szkolenie unitarne kończy się uroczystym Przyrzeczeniem, poprzedzonym egzaminem. W trakcie szkolenia rekruci uczą się podstaw taktyki zielonej, obsługi broni, medycyny pola walki, survivalu, poruszania się szykami pieszymi i wiele innych.

Czy trzeba być studentem Akademii Sztuki Wojennej aby dołączyć do JS 1313?

Nie, do Trzynastek mogą dołączyć również osoby spoza Akademii. Studenci należący do Jednostki są jednocześnie członkami Organizacji Studencko – Doktoranckiej Jednostka Strzelecka 1313.

Czy są jakieś ograniczenia związane z przynależnością do Jednostki?

Członek Stowarzyszenia musi być osobą, która ukończyła 16 rok życia (osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców), nienależącą do partii politycznej, niekaraną za przestępstwo umyślne oraz nieposiadającą przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w szkoleniach.

Jakie opłaty wiążą się z członkostwem  w Stowarzyszeniu?

W Trzynastkach obowiązkowa składka roczna zbierana jest tylko raz w roku i wynosi 50 zł. Trzeba być jednak przygotowanym na dodatkowe koszta, np. umundurowanie i amunicja. Warto również wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w niektórych szkoleniach).

Jakie kursy można odbyć jako Strzelec?

Kurs spadochronowy, CLS (Combat Life Saver), Kurs Piechoty w Mrozach, kurs radiooperatora, kursy wojskowe, survivalowe i wiele innych.

Jakie profity niesie za sobą członkostwo w Trzynastkach?

W trakcie szkolenia unitarnego rekrut uczy się wielu rzeczy, które mogą przydać się później w wojsku i innych służbach mundurowych. Członkostwo w organizacjach proobronnych jest brane pod uwagę między innymi w trakcie rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej. Ale, oczywiście, nie wszyscy Strzelcy planują karierę w sektorze bezpieczeństwa. Członkostwo w Trzynastkach to również wielka przygoda, możliwość rozwijania zainteresowań i poznania ludzi z pasją.

Jak wygląda szkolenie ogniowe?

W ciągu szkolenia unitarnego odbywają się minimum cztery szkolenia ogniowe, strzelanie statyczne i dynamiczne, przy pomocy zaprzyjaźnionego Klubu Strzeleckiego MLKS Nadnarwianka Pułtusk. Preferowane przez nas grupy to ok. 6 osób trenujących jednocześnie. W ramach szkolenia unitarnego obowiązkowe jest wzięcie udział w minimum dwóch szkoleniach na strzelnicy.

Ponadto, w trakcie szkolenia unitarnego szkolimy się z podstaw budowy i obsługi broni korzystając z broni pozbawionej cech bojowych (zdekowanej), zaś podczas poligonów korzystamy z replik broni lub broni zdekowanej. Od naboru 2019/20 wprowadziliśmy także strzelanie z broni pneumatycznej (wiatrówek) i trening bezstrzałowy, w celu zwiększenia umiejętności strzeleckich, przy minimalizacji kosztów.

W czasie szkolenia zaawansowanego program strzelań realizowany jest według odrębnego planu. Na szkoleniach zewnętrznych możliwe jest m.in. zrealizowanie kursu prowadzącego strzelanie.