Poligon

Czarno-białe zdjęcie z poligonu JS 1313 wykonane przez Romana Kalinowskiego

Poligon cz-b

Czarno-białe zdjęcie z poligonu JS 1313 wykonane przez Romana Kalinowskiego