O nas

Jednostka Strzelecka 1313 im. gen. Augusta Fieldorfa “Nila”

Jednostka Strzelecka 1313 jest organizacją proobronną, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000604265.

JS 1313 posiada dwa pododdziały:

Członkowie Jednostki Strzeleckiej 1313 będący aktualnie studentami lub doktorantami Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie są dodatkowo zrzeszeni w organizacji studencko-doktoranckiej Jednostka Strzelecka 1313.