Historia naborów do JS 1313

Najważniejszym zadaniem realizowanym przez każdą Jednostkę Strzelecką jest szkolenie kolejnych naborów rekrutów. Ponieważ JS 1313 rozpoczęło swoją działalność w oparciu o Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, kolejne nabory było skorelowane z poszczególnymi latami akademickimi. W 2015 roku powstał pododdział Jednostki Strzeleckiej 1313 w Pułtusku. Od tego czasu w każdym roku akademickim organizowane są po dwa nabory – rekruci szkoleni przechodzą szkolenie unitarne osobno w każdym z pododdziałów, jednak odbywają wspólnie wiele ćwiczeń. Czasami organizowane są też wspólne uroczystości złożenia przyrzeczenia strzeleckiego dla obu pododdziałów.

Jednostka Strzelecka 1313 przeprowadziła do tej pory następujące nabory:

1. Nabór Warszawa-AON 2008/09
2. Nabór Warszawa-AON 2009/10
3. Nabór Warszawa-AON 2010/11
4. Nabór Warszawa-AON 2011/12
5. Nabór Warszawa-AON 2012/13
6. Nabór Warszawa-AON 2013/14
7. Nabór Warszawa-AON 2014/15
8. Nabór Warszawa-AON 2015/16
9. Nabór Pułtusk 2015/16
10. Nabór Warszawa-ASzWoj 2016/17
11. Nabór Pułtusk 2016/17

Obecnie prowadzone są nabory do obu pododdziałów. Więcej informacji o szkoleniu unitarnym w Jednostce Strzeleckiej 1313 można znaleźć w dziale: Szkolenie Strzeleckie.