Pododdział JS1313 w Pułtusku

W 2015 roku dzięki zaangażowania Dyrektora Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku dr Roberta Dynaka, pełniącego jednocześnie funkcję wykładowcy na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego (WBN) AON, możliwe stało się utworzenie pododdziału JS 1313 w Pułtusku, opartego m.in. o uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, członków Klubu Walki (KW) „Semiramida” oraz Związkowego Klubu Strzeleckiego (ZKS). Dowódcą pododdziału jest sierż. ZS Sebastian SOWA.