Pododdział JS 1313 w Rembertowie

Pododdział w Rembertowie rozpoczął działanie jeszcze zanim Jednostka Strzelecka 1313 formalnie powstała. W 2009 roku została na jego podstawie utworzona Jednostka Strzelecka 1313 Warszawa-AON w ramach Związku Strzeleckiego “Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej, jednocześnie w Akademii Obrony Narodowej powstało Koło Naukowe “Strzelec”, w 2014 przekształcone w Organizację Studencko-Doktorancką JS 1313. Więcej informacji można znaleźć w dziale historia.Dowódcą pododdziału, jak i prezesem org. studenckiej-doktoranckiej jest chor. ZS Marek KLASA, będący jednocześnie Dowódcą JS 1313.

Obecnie pododdział JS 1313 w Rembertowie liczy ok. 40 strzelców, w większości będących studentami Akademii Sztuki Wojennej i członkami Organizacji Studencko-Doktoranckiej JS 1313. Specjalnością rembertowskiego pododdziału “Trzynastek” są taktyka zielona i czerwona. Duża uwaga przywiązywana jest także do nauki topografii,  zajęć z łączności, wiedzy o broni i amunicji oraz szkolenia w biegu na orientację. Z uwagi na akademicki charakter pododdziału, jego działalność skupia się na prowadzeniu szkolenia dla kolejnych roczników studentów ASzWoj.

Studenci starszych roczników zostają instruktorami dla swoich młodszych kolegów zgodnie z zasadą przyświecającą przedwojennemu Związkowi Strzeleckiemu, mówiącą, że każdy Strzelec jak najszybciej powinien zostać instruktorem. Jednym z najlepszych sposobów trwałego przyswojenia zdobytej wiedzy jest jej dalsze przekazywanie. Zaawansowane szkolenie dla pododdziału strzeleckiego odbywa się przede wszystkim podczas zewnętrznych kursów specjalistycznych, jednak część zajęć jest też organizowana na miejscu.