Stowarzyszenie JS1313

2 marca 2016 Jednostka Strzelecka 1313 uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, stając się samodzielnym stowarzyszeniem. W jego skład weszli nie tylko studenci i doktoranci uczelni, lecz także członkowie kadry naukowo-dydaktycznej. Stowarzyszenie współpracuje ściśle z istniejącą od 2009 roku organizacją uczelnianą, zarejestrowaną w 2009 jako Koło Naukowe “Strzelec”, zreorganizowaną w roku 2014 jako “Organizacja studencko-doktorancka JS1313”.

Jednostka Strzelecka 1313
Adres korespondencyjny: 
al. Gen. A. Chruściela 104/3,
04-412 Warszawa

Nr konta bankowego PKO BP: 
08 1020 1127 0000 1702 0262 2785
Regon: 363877609
NIP: 5223056046

Statut stowarzyszenia (pobierz jako plik .pdf)
Porozumienia zawarte przez JS 1313 LINK 
Informacje nt. wcześniejszej działalności Jednostki Strzeleckiej 1313 można znaleźć w dziale historia.