Porozumienia

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 1313 posiada podpisane następujące porozumienia:

Porozumienie z Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi