Zarząd Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 1313

Zarząd:

Prezes: Marek KLASA

Wiceprezes: Mateusz KLIMOWICZ

Sekretarz: Katarzyna PODGÓRNA-SIRAK

Skarbnik: Weronika LIBROWSKA

Członek zarządu: Dariusz WÓJCIK

 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Adam NIEZGODA

Członek Komisji Rewizyjnej: Piotr MATYSZCZYK

Członek Komisji Rewizyjnej: Adam MAREK