Prawo Strzeleckie


1. Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.

2. Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla Niej gotów do wszelkich poświęceń.

3. Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.

5. Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.

6. Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny.

7. Strzelec sumiennie wypełnia polecenia swych przełożonych i władz Związku, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.

8. Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.

9. Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.

10. Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.


Zdjęcie przedwojennego Orła Strzeleckiego pochodzi z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orze%C5%82ek_Zwiazku_Strzeleckiego.jpg

Grafika została udostępniona na zasadzie Licencji Wolnej Dokumentacji GNU FDL.