Projekty

Jednostka Strzelecka 1313 oprócz swojej działalności szkoleniowej prowadzi liczne projekty związane z szeroko pojętą promocją obronności, tematyki bezpieczeństwa oraz kształceniem obywatelskim. Oto przykłady tego co zrobiliśmy:

1 Strzelcy JS1313 byli inicjatorami serii debat w Akademii Obrony Narodowej zatytułowanej: Powszechny dostęp do broni palnej a bezpieczeństwo narodowe.

2 coroczne wsparcie remebertowskiej Akademii przez Strzelców Jednostki Strzeleckiej 1313 w organizacji PROjektu świeŻAK.

3 W roku akademickim 2015/16 w Akademii Obrony Narodowej Jednostka Strzelecka 1313 wspólnie z Kołem Naukowym Studentów Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowała cykl wykładów poświęconych Józefowi Piłsudskiemu.

4 Przeprowadzenie szeregu spotkań w ramach projektu: Espirit de corps.