Wykłady o Józefie Piłsudskim

Współdziałanie JS1313 ze studentami Akademii

W roku akademickim 2015/2016 zrealizowany został wspólny projekt Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Narodowego oraz Jednostki Strzeleckiej 1313, mający na celu przybliżenie społeczności akademickiej postaci szczególnie ważnej dla ruchu strzeleckiego – Marszałka Józefa Piłsudskiego. Cykl sześciu wykładów otwartych, zorganizowanych pod patronatem Muzeum w Sulejówku, obejmował tematykę dotyczącą życia prywatnego, działalności politycznej i wojskowej Marszałka, ruchu piłsudczykowskiego, a także drogi Polski do niepodległości i realiów II Rzeczypospolitej. Wykłady poprowadzili znakomici znawcy tematu – Krzysztof Jabłonka, wieloletni pracownik Muzeum Józefa Piłsudskiego, oraz płk dr hab. Juliusz S. Tym, historyk wojskowości, wykładowca naszej Akademii.

Sześć wykładów – każdy na inny temat

Pierwszy wykład pt. „Jakim człowiekiem był Józef Piłsudski?” poświęcony był wczesnej działalności niepodległościowej Józefa Piłsudskiego, genezie reprezentowanych przez niego postaw wobec zaborców oraz szczególnym cechom charakteru i doświadczeniom, które ukształtowały postać przywódcy i wpłynęły na jego późniejszy fenomen w społeczeństwie polskim.

Drugi wykład pt. „Józef Piłsudski jako strateg” obejmował tematykę myśli strategicznej Marszałka w różnych okresach jego działalności, ze szczególnym uwzględnieniem strategii polityczno-wojskowej Legionów podczas I wojny światowej oraz głównych założeń strategii Piłsudskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Na trzecim spotkaniu z cyklu, pt. „Józef Piłsudski jako rewolucjonista”, poruszona została tematyka działalności Piłsudskiego w ramach PPS, idei socjalizmu niepodległościowego, a także koncepcji walki o niepodległość, prezentowanych w przeddzień Wielkiej Wojny przez poszczególne polskie obozy polityczne. Słuchacze poznali główne założenia „filozofii czynu” Józefa Piłsudskiego i przyczyny przyjęcia przez niego siły zbrojnej za podstawę do budowy niepodległego państwa.

Czwarty wykład pt. „Józef Piłsudski w bitwie warszawskiej 1920” w sposób szczegółowy przedstawiał przebieg wojny polsko-bolszewickiej i kluczowe dla jej rozstrzygnięcia decyzje Piłsudskiego. Podjęty został temat jego zdolności dowódczych, a także trwającego od lat sporu o autorstwo planu bitwy warszawskiej i roli Marszałka w jego realizacji.

Piąte spotkanie poświęcone było koncepcji prometeizmu w myśli Józefa Piłsudskiego. Słuchacze poznali genezę i podstawowe założenia idei prometejskiej, praktyczną realizację w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej oraz jej znaczenie dla ówczesnych stosunków Polaków z innymi narodami.

Ostatni wykład z cyklu pt. „Miejsce Józefa Piłsudskiego w społeczeństwie II Rzeczypospolitej” w sposób szczegółowy prezentował rolę Marszałka w odrodzonej Polsce, zarówno przed 1926 r., jak i po zamachu majowym. W sposób szczegółowy omówione zostały przyczyny przewrotu piłsudczyków i jego przebieg, a także konsekwencje dla polityki wewnętrznej i pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej.

Plakaty wydarzeń

Podziękowania

Szczególne podziękowania pragniemy wyrazić naszym prelegentom: prof. Zbigniewowi Jabłonce i płk prof. AON dr hab. Juliuszowi Tymowi bez których ten cykl nie mógłby się odbyć oraz prezes Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Narodowego (KNSBN) p. Joannie Zych, która przygotowała wszystkie materiały graficzne oraz odegrała wiodącą rolę w całym procesie przygotowania cyklu konferencji.