Przyrzeczenie Strzeleckie w Pułtusku 2017

Pododdział szkolny w Pułtusku po otrzymaniu aktów mianowania na I stopień strzelecki.