Szkolenie strzeleckie

Walka fizyczna – to umiejętność, wiedza, którą posiąść trzeba, by potem przez ćwiczenie odpowiednie dojść do wprawy stosowania jej w czynach. (…) Odrodzona Rzeczypospolita Polska szuka dróg własnych, by wychować nowe pokolenie dzielnych obywateli, którzy by Jej wielkość i chwałę szerzyć i utrwalić zdołali. Chcąc drogi te odnaleźć, musi sięgnąć do tradycji wielkich przodków i oprzeć się na powołanych przez nich do życia instytucjach wychowawczych, które ongiś, po politycznym naszej Ojczyzny upadku, zdrowego ducha polskiego zachować umiały.

Marsz. Józef Piłsudski

W tym dziale można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi szkolenia strzeleckiego w JS 1313:

Proces rekrutacji | Test sprawności fizycznej | Przebieg szkolenia

Szkolenie na potrzeby walki zbrojnej, wraz z kształtowaniem postawy patriotycznej, stanowi esencję działalności każdej Jednostki Strzeleckiej. Fundamentem, na którym działalność ta jest prowadzona, pozostaje Prawo Strzeleckie.

Słowa Józefa Piłsudskiego zacytowane na początku niniejszego artykułu pochodzą z tekstu: Dzieje pomnika Mickiewicza w Warszawie, pismo ulotne wydane w tajnej drukarni PPS, rozpowszechnione na początku 1899 r. Cyt. Za: B. Urbankowski, Józef Piłsudski. Myśli, mowy i rozkazy, Kwadryga, Warszawa 1989, s. 48. Drugi cytat pochodzi z książki: Pisma zbiorowe Józef Piłsudski, Warszawa 1937, t. 5. s. 159-160.