Rekrutacja do JS 1313

Rekrutacja do Jednostki Strzeleckiej 1313 odbywa się co roku. Pododdziały w Rembertowie i Pułtusku prowadzą osobne spotkania i poligony dla naboru w swoich rejonach działania.Kandydat do jednostki strzeleckiej powinien spełniać następujące wymagania:

 • ukończony 16 rok życia (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów),
 • być osobą niekaraną za przestępstwo umyślne,
 • nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w szkoleniach,
 • charakteryzować się sprawnością fizyczną umożliwiającą im współdziałanie z żołnierzami Wojska Polskiego, podczas realizacji zadań o podobnym poziomie obciążenia fizycznego,
 • posiadać chęć i zapał do działania.

Kandydaci powinni udać się na spotkanie dla naboru w jednym z pododdziałów. W niedługim czasie po spotkaniu (zwykle w ciągu tygodnia) odbywa się pierwszy poligon dla naboru. Ochotnicy, którzy uczestniczą w poligonie rozpoczynają szkolenie unitarne. Zasady dotyczące nieobecności i sposobów ich odrabiania ustalane są w rocznych planach szkolenia i przedstawiane na spotkaniach dla naboru.

Zasady szkolenia

Rekruci w trakcie szkolenia unitarnego, będą mieli do przejścia ok. 8 poligonów oraz 4 bloki zajęć teoretycznych. Zajęcia odbywają się przeważnie w soboty, w g. 8:00-16:00 i są zaplanowane w rocznym planie szkolenia, co pozwala na zorganizowanie czasu potrzebnego na uczestnictwo w szkoleniu.Zasady dotyczące nieobecności i sposobów ich odrabiania ustalane są w rocznych planach szkolenia i przedstawiane na spotkaniach dla naboru.

Rekruci przydzielani są na czas szkolenia unitarnego do plutonów szkolnych. Dowódca plutonu jest osobą rekomendującą dopuszczenie rekrutów do złożenia przyrzeczenia strzeleckiego. Wszelkie informacje dot. nieobecności itp. powinny być zgłaszane do dowódcy plutonu.

Wyposażenie

Do czasu złożenia przyrzeczenia strzeleckiego rekrut powinien skompletować:

 • mundur wz. 2010, wraz z naszywkami,
 • beret zielony, wzoru Wojsk Lądowych, z Orłem Strzeleckim,
 • czarne buty wojskowe.

Przyrzeczenie i książeczka strzelecka

Ponadto, przed złożeniem przyrzeczenia rekrut powinien:

Książeczka zostaje wydana w dniu złożenia przyrzeczenia strzeleckiego, wraz z aktem mianowania na I stopień strzelecki.Do czasu złożenia przyrzeczenia strzeleckiego, rekrut będąc w mundurze powinien mieć przy sobie zaświadczenie o członkostwie w Jednostce Strzeleckiej 1313.

Przyrzeczenie strzeleckie odbywa się w dniach:

 • 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”,
 • 3 maja, Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego,
 • 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości.