Proces szkolenia w JS 1313

System szkolenia obowiązujący w Jednostce Strzeleckiej 1313 w Warszawie łączy w sobie doświadczenia zebrane przez członków Jednostki podczas ich służby w Siłach Zbrojnych RP oraz kilkunastu lat spędzonych na pracy z młodymi rocznikami podejmujących wyzwanie dołączenia do „Trzynastek”.

Proces szkolenia można podzielić na dwa główne bloki teoretyczno-praktyczne, w których rekruci nabywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające im na funkcjonowanie w zhierarchizowanej strukturze, przy jednoczesnym rozwijaniu swoich własnych cech fizycznych jak i psychicznych.

Etap I

Pierwszym etapem szkolenia jest tzw. unitarka, czyli okres podczas którego rekruci uczą się przede wszystkim:

 • Musztry oraz regulaminów obowiązujących w Jednostce Strzeleckiej oraz organizacji ZS „Strzelec” OSW;
 • Topografii i nawigacji w terenie;
 • Pierwszej pomocy;
 • Survivalu;
 • Poprawnej obsługi broni;
 • Podstaw taktyki (teren leśny, teren zurbanizowany);
 • Historii i tradycji Ruchu Strzeleckiego;
 • Historii i tradycji Wojska Polskiego
 • Poprawnej obsługi radiostacji;
 • Współdziałania w grupie;
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania własnych słabości.

Okres unitarny zakończony jest uroczystym przyrzeczeniem, podczas którego rekruci posiadający pozytywne oceny z wszystkich testów oraz egzaminów praktycznych stają się pełnoprawnymi członkami Jednostki Strzeleckiej 1313 w Warszawa.

Etap II

Drugim etapem szkolenia jest specjalizacja, czyli okres podczas którego strzelcy rozpoczynają zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w jednej z 7 specjalizacji funkcjonujących w Jednostce. Etap ten trwa w zależności od specjalizacji, którą wybrał, bądź do której zdobycia oddelegowany został strzelec, od 3 do 9 miesięcy (w przypadku specjalizacji dowódca). Cechą wspólną kształcenia w okresie specjalki jest fakt, iż mimo zdobywania wiedzy i umiejętności właściwych w danej specjalizacji, każdy strzelec wciąż szlifuje te wiadomości, których nauczony został w trakcie szkolenia unitarnego.

Ponadto, strzelcy w trakcie szkolenia specjalistycznego wyjeżdżają na następujące szkolenia zewnętrzne:

 • Kurs Piechoty;
 • Kurs Rozpoznania;
 • Kurs Walki w Mieście;
 • Kurs Ratownika Pola Walki;
 • Kurs Spadochronowy (opcjonalnie);
 • Kurs Płetwonurkowy (opcjonalnie).