Test sprawności fizycznej

Doskonalenie poziomu sprawności fizycznej stanowi obowiązek każdego Strzelca w myśl przedwojennego Prawa Strzeleckiego. Dlatego Strzelcy JS 1313 regularnie biorą udział w egzaminach z poziomu sprawności fizycznej. W szczególności określają to:

Punkt 5 – Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.

Punkt 10 – Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.

Poziom sprawności fizycznej Strzelców powinien umożliwiać im efektywne współdziałanie z żołnierzami Wojska Polskiego podczas realizacji zadań o podobnym poziomie obciążenia fizycznego. Z tego powodu ocena sprawności fizycznej członków JS 1313 oceniana jest na podstawie norm sprawności fizycznej żołnierzy.

Próbami podczas testu są:

  • uginanie ramion w podporze przodem,
  • podciąganie na drążku,
  • skłony tułowia w przód,
  • bieg wahadłowy 10 x 10 m.

Oceny wyników testu sprawności fizycznej powinny być dokonywane według kryteriów stosowanych dla żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP z tzw. 4 kolumny, tj. zajmujących “pozostałe stanowiska służbowe” a także będących w dyspozycji lub rezerwie kadrowej.