Trzeci obóz Wojskowo-Obronny w Pułtusku 25-26.05.2017

Starożytna maksyma głosi: chcesz pokoju szykuj się do wojny. Doświadczenia historyczne jednoznacznie wskazują, że pokój nie jest dany nam raz na zawsze. Z teorii wiadomo, że system obronny państwa to nie tylko armia zawodowa czy inne służby resortowe – to przede wszystkim świadomi i odpowiednio przeszkoleni obywatele, gotowi do działania w czasie wystąpienia zagrożeń w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Mając na uwadze wsparcie procesu szkolenia obronnego na terenie powiatu pułtuskiego od kilku lat są realizowane przedsięwzięcia planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe, których głównym celem jest podniesienie świadomości i umiejętności obronnych  organów, służb, inspekcji i straży oraz uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Zawodowych im Jana Ruszkowskiego, dla których organem prowadzącym jest powiat pułtuski.

W dniach 25-26 maja br. pod patronatem Starosty Pułtuskiego na polanie Nadleśnictwa Pułtusk, już po raz trzeci został zorganizowany obóz szkoleniowy dla młodzieży i studentów, w ramach powszechnego szkolenia wojskowo-obronnego obywateli. Obóz zorganizowano we współdziałaniu z Jednostką Strzelecką 1313, funkcjonującą przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Jednostką Strzelecką 4008 w Łodzi, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie, 22 Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym w Komorowie, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu Nowym, Nadleśnictwem w Pułtusku, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Centrum Sportowym Semiramida w Pułtusku, Sekcją Strzelectwa Sportowego MKLS „Nadnarwianka” w Pułtusku, Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz Związkiem Piłsudczyków RP Oddział w Pułtusku. Udział jednostek wojskowych w zabezpieczeniu procesu szkolenia był zgodny z zatwierdzonym przez MON Planem Współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Podległych Jednostek Wojskowych z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Partnerami Społecznymi w 2017 r.

Przez dwa dni drużyny strzeleckie przechodziły szkolenia teoretyczne i praktyczne, które były  prowadzone przez instruktorów wojskowych oraz ze służb powiatowych w obiegowych  punktach szkoleniowych w zakresie: 1) regulaminów, 2) musztry, 3) bezpieczeństwa, budowy i składania różnych rodzajów broni, 4) postaw strzeleckich, 5) nauki celowania, 6) doskonalenia taktyki, 7) topografii i marszu na orientację, 8) zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, 9) ochrony przeciwpożarowej, 10) czerwonej taktyki – ratownictwa przedmedycznego, 11) doskonalenia walki wręcz i technik obezwładniania, 12) podstaw czarnej taktyki – walk w terenie zurbanizowanym, 13) zasad żołnierskiego zachowania się oraz procedury naboru do różnych form służby wojskowej, 14) wojskowych środki łączność radiowej i przewodowej.

W szkoleniach wzięło udział ok. 120 osób, które otrzymały certyfikaty uczestnictwa z zakresu podstawowego szkolenia wojskowo-obronnego. Komendantem obozu był dr Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Kadrę dydaktyczno-wychowawczą stanowili: druż. ZS mgr Izabela Truchel – Zastępca Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku; mjr mgr inż. Jacek Jarzyna – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, instruktor, opiekun JS1313; st. chor. sztab. rez. Arkadiusz Piotrowski – instruktor wojskowego stylu walki wręcz; chor. ZS mgr Marek Klasa – Dowódca JS1313; druż. ZS mgr Dariusz Smoliński – nauczyciel ZSZ im. J. Ruszkowskiego; druż. ZS mgr Cezary Rzepnicki – nauczyciel ZSZ im. J. Ruszkowskiego, Prezes Centrum Sportowego „Semiramida” – instruktor walki wręcz.; mgr Marta Gajkowska – wychowawca kl. mundurowej, nauczyciel ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku; mgr Angelika Chrzanowska – wychowawca kl. mundurowej, nauczyciel ZSZ  im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, mgr Paweł Sikorski – nauczyciel klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.

Obóz wizytował Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz zaproszeni goście: Pani dr Marzena Żakowska – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Pan ppłk Grzegorz Motrycz z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Pan płk rez. dr hab. Marian Kuliczkowski – Kierownik Katedry Przygotowań Obronnych Państwa – Profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Pan ppłk Leszek Wieczorek – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie, Pan ppłk Mieczysław Hucuł – Przedstawiciel Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Pan ppłk Robert Grodziński – Przedstawiciel Dowódcy 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie, Pan mjr Jacek Jerzyna z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Pan Karol Krawczyk – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pan podinsp. Jarosław Olszewski – Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku, Pan st. bryg. Henryk Krasucki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Pan chor. Marek Klasa – Przewodniczący  Stowarzyszenia Jednostki Strzeleckiej 1313 w Warszawie oraz kadra dowódcza i strzelcy z tej jednostki, Pan Tadeusz Nalewajk – Prezes Zarządu Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w Pułtusku, Pan Andrzej Dolecki – Prezes Związku Piłsudczyków R.P. Oddział w Pułtusku, Pan Roman Jankowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk, Pan Jarosław Duchniak – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy